• trang_banner
  • trang_banner2
  • trang_banner3

Tham quan nhà máy

Bên ngoài
Quan điểm của doanh nghiệp

#16aad1 (1)
#16aad1 (3)
_cuva

Phòng mẫu và
Văn phòng

Phòng mẫu và văn phòng (1)
Phòng mẫu và văn phòng (2)
Phòng mẫu và văn phòng (3)
Phòng mẫu và văn phòng (4)

Nhân viên
Sơ đồ hoạt động

Bước 1: Sản xuất ván

1- Cắt ván

1- Cắt ván

2- Viền bảng

2- Viền bảng

3- Sản xuất bề mặt

3- Sản xuất bề mặt

4- Mài cạnh

4- Mài cạnh

5-Đục đáy bàn

5-Đục đáy bàn

Bước 2: Sản xuất kim loại

1- Cắt

1- Cắt

rpt

2- Uốn

3- Đấm

3- Đấm

4-Hàn

4-Hàn

Lớp phủ 5-Poder

Lớp phủ 5-Poder

6- Tán đinh

6- Tán đinh

Bước 3: Lắp ráp

1- Đóng gói phụ kiện

1- Đóng gói phụ kiện

Lắp ráp 2 chân bàn (1)
Lắp ráp 2 chân bàn (2)

Lắp ráp 2 chân bàn

3- Kiểm tra xem bàn đứng có ổn định không (1)
3- Kiểm tra xem bàn đứng có ổn định không (2)

3- Kiểm tra chân bàn có ổn định không

Bước 4: Đóng gói

1- Dọn dẹp

1- Dọn dẹp

2- Bao bọc mút cạnh và cố định chân bàn

2- Bao bọc mút cạnh và cố định chân bàn

3- Đóng gói vào túi bong bóng

3- Đóng gói vào túi bong bóng

4- Đóng gói vào thùng carton và dán kín

4- Đóng gói vào thùng carton và dán kín